Farmakologia ja toksikologia -kirja

10. Painos

Uusi 10. painos kirjasta ilmestynyt marraskuussa 2018!

Uusin painos jatkaa aiempien painosten laadukasta linjaa. Teoksen kansien välistä löytyy uusin ja ajankohtaisin tieto mahdollisimman lukijaystävällisessä muodossa. Korkealaatuinen kuvitus sekä erilaiset taulukot ja kaaviot havainnollistavat ja helpottavat asiapitoisen tekstin omaksumista.

9. Painos

Medicinan kustantamalla Farmakologian ja toksikologia -kirjalla on yli 30 vuoden historia ja se on ehtinyt jo yhdeksänteen painokseen. Kirjasta on muodostunut oman alansa järkkymätön perusteos, jonka laatu on tunnettua ja arvostettua. Kirjan menestymisen taustalla on ennen kaikkea tinkimätön laatu ja mahdollisimman ajantasaisen tiedon tarjoaminen jäsennellyssä muodossa. Tämän ovat mahdollistaneet loistavat kirjoittajat, sekä farmakologiaan omistautuneet toimittajat.

Asioiden onnistunut painotus ja kirjan yleinen lukijaystävällisyys auttavat kuitenkin oleellisimman hahmottamisessa tiedon runsaudesta huolimatta.

Kenelle kirja sopii?

Kirja toimii oppikirjana lääketieteen, farmakologian sekä sairaanhoitajien lääkkeenmäärämiskoulutuksen opiskelijoille.

Valmistuneille lääkäreille sekä apteekeille kirja toimii vankkumattomana hakuteoksena, josta oleellinen informaatio löytyy vaivattomasti.


Tässä pieni maistiainen 9. painoksen yleisen farmakologian osuudesta:

Luku 3, Farmakokinetiikka