Koulu, Tuomisto (toim.):
Farmakologia ja toksikologia, 6. painos
(2001)

Alla voit tutustua 6. painoksen verkkoversioon, jonka jälkeen voit hankkia itsellesi tuoreimman, ajantasaisen painoksen kirjamuodossa verkkokaupastamme

Medicina ei ota vastuuta 6. painoksen tietojen oikeellisuudesta. Tiedot ovat saattaneet muuttua tai päivittyä vuosien aikana. Vastuu 6. painoksen sisällön käytöstä on lukijalla.

FATO:n verkkoversion lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelmiston. Alla olevat linkit avautuvat uuteen ikkunaan luettavaksi.

SISÄLLYSLUETTELO LUVUITTAIN:

I. Yleisfarmakologiaa ja -toksikologiaa

1. Johdanto farmakologiaan. M. K. Paasonen ja J. Tuomisto
2. Lääkeaineiden vaikutusmekanismit. Reseptorit.. M. Scheinin
3. Lääkeannos. P. J. Neuvonen
4. Farmakokinetiikka. K. Kivistö ja P. J. Neuvonen
5. Vierasainemetabolia. H. Raunio
6. Yleistoksikologiaa. H. Komulainen ja J. Tuomisto
7. Elintoksikologian perusteita. H. Komulainen ja J. Tuomisto
8. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. H. Komulainen
9. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. H. Komulainen ja J. Tuomisto

II. Perifeeriseen hermostoon vaikuttavat lääkeaineet, autakoidit, anti-inflammatoriset analgeetit

10. Johdanto neurofarmakologiaan, neurotransmissio. M. Koulu ja J. Tuomisto
11. Kolinergistä stimulaatiota aiheuttavat lääkeaineet. M. Koulu
12. Kolinergisiä muskariinireseptoreita salpaavat aineet. M. Koulu
13. Perifeeriset lihasrelaksantit. S. Kaukinen
14. Sympatomimeetit (adrenergiset aineet). L. Ahtee
15. Adrenergisten reseptorien salpaajat. M. Koulu
16. Puudutteet. P. Pere
17. Histamiini ja histamiiniantagonistit. L. Tuomisto
18. 5-Hydroksitryptamiini ja 5-HT-reseptoreihin vaikuttavat lääkeaineet. U. Pesonen ja M. Koulu
19. Eikosanoidit ja tulehduskipulääkkeet. E. Moilanen, H. Kankaanranta ja J.Martio

III. Keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet

20. Yleisanestesia-aineet. S. Kaukinen
21. Euforisoivat analgeetit. E. Kalso
22. Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet. E. Syvälahti ja J. Hietala
23. Masennuslääkkeet ja litium. E. Syvälahti ja J. Hietala
24. Anksiolyyttiset lääkeaineet ja unilääkkeet. E. Syvälahti ja J. Hietala
25. Etanoli. E. Korpi
26. Riippuvuus ja väärinkäyttö. U. Tacke ja J. Tuomisto
27. Epilepsialääkkeet. L. Tuomisto
28. Parkinsonin taudin lääkkeet. L. Ahtee ja S. Kaakkola
29. Alzheimerin taudin lääkkeet. J. Rinne ja M. Koulu

IV. Hengityselimistöön, verenkiertoon ja ruoansulatuskanavaan vaikuttavat lääkeaineet

30. Hengitysteiden sairauksien hoidossa käytetyt lääkeaineet. H. Kankaanranta ja E. Moilanen
31. Sydänglykosidit. R. Huupponen
32. Rytmihäiriölääkkeet. I. Paakkari ja L. Toivonen
33. Verisuonia laajentavat lääkkeet. I. Paakkari
34. Kalsiumkanavan salpaajat. P. Ylitalo
35. Diureetit. P. J. Neuvonen
36. Verenpainetaudin, angina pectoriksen ja sydämen vajaatoiminnan lääkehoito. P. Ylitalo
37. Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet. J. Kallio
38. Anemialääkkeet. J.-J. Himberg
39. Ruuansulatuskanavan lääkkeet. R. Julkunen

V. Hormonit ja vitamiinit. Aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet

40. Aivolisäkkeen ja hypotalamuksen hormonit. A. Raasmaja ja P. T. Männistö
41. Kilpirauhashormonit ja tyreostaatit. A. Raasmaja ja P. T. Männistö
42Lisämunuaisen kuorikerroshormonit. R. K. Tuominen
43Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. K. Laine
44Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. J. Rouru ja M. Koulu
45Diabeteslääkkeet. J. Rouru ja R. Huupponen
46Kihtilääkkeet. E. Elonen
47Osteoporoosin lääkehoito. M. Hillilä
48Vitamiinit. J.-J. Himberg
49. Immunofarmakologian perusteita. Reumalääkkeet. J.-J. Himberg ja M. Koulu

VI. Antimikrobiset lääkeaineet. Loisten häätöön tarkoitetut lääkeaineet

50. Yleistä mikrobilääkkeistä. P. T. Männistö ja R. K. Tuominen
51. Soluseinää heikentävät bakteerilääkkeet. P. T. Männistö ja R. K. Tuominen
52. Proteiinisynteesiä heikentävät lääkeaineet. R. K. Tuominen ja P. T. Männistö
53. Nukleiinihappoihin vaikuttavat mikrobilääkkeet. R. K. Tuominen ja P. T. Männistö
54. Bakteeri-infektioiden rationaalinen hoito. P. Huovinen ja R. K. Tuominen
55. Tuberkuloosilääkkeet ja sulfonit. R. K. Tuominen
56. Sieni-infektioiden hoitoon tarkoitetut lääkeaineet. R. K. Tuominen ja P. T. Männistö
57. Virustautien hoitoon tarkoitetut mikrobilääkkeet. P. T. Männistö ja R. K. Tuominen
58. Alkueläimiin vaikuttavat lääkeaineet. P. T. Männistö
59. Antiseptit ja desinfektioaineet. A. Raasmaja ja P. T. Männistö
60. Matolääkkeet ja ulkoloisten häätöön käytetyt lääkeaineet. J. Tuomisto

VII. Kasvainten kemoterapia

61. Kasvainten kemoterapia. E. Elonen

VIII. Diagnostiset valmisteet

62. Magneetti- ja röntgenkuvausvarjoaineet ja muut diagnostiset valmisteet. M. Kormano

IX. Käytännön lääketurvallisuuteen liittyviä näkökohtia

63. Lääkkeiden haittavaikutukset. E. Palva ja P. Paakkari
64. Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä. P. J. Neuvonen
65. Lääkkeiden yhteisvaikutuksista. P. J. Neuvonen
66. Lääkkeiden tehon ja turvallisuuden valvonta. J. E. Idänpään-Heikkilä
67. Lääkkeiden yhteiskunnallinen merkitys. T. Klaukka

X. Eläinlääkkeet

68. Vertaileva farmakologia - eläinlajien väliset erot. M. Attila ja O. Vainio

XI. Myrkytyksistä ja toksisten vaikutusten ehkäisystä

69. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. P. J. Neuvonen, E. Elonen ja K. T. Olkkola
70. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. K. T. Olkkola, P.J. Neuvonen ja E. Elonen
71. Alkoholien ym. aiheuttamat akuutit myrkytykset. E. Elonen, K. T. Olkkola ja P. J. Neuvonen
72. Häkämyrkytys. E. Elonen
73. Sienimyrkytykset. E. Elonen
74. Metallit ja metalloidit. H. Komulainen ja J. Tuomisto
75. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. J. Tuomisto
76. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. J. Tuomisto
77. Johdanto työtoksikologiaan. J. Liesivuori ja H. Savolainen